Oparzenia możemy dzielić na wiele różnych kryteriów. Najważniejsze jest właściwe rozpoznanie rodzaju źródła oparzenia, gdyż to pozwala  na zastosowanie odpowiedniej pomocy.

Oparzenia cieplne – powstają na skutek działania na skórę bardzo wysokiej temperatury. Może to być gorąca woda, para wodna, bezpośredni kontakt z płomieniem czy też rozpalonym metalem, gorącym gazem lub tłuszczem.

Oparzenia elektryczne – są efektem bezpośredniego kontaktu – przepływu prądu elektrycznego przez ciało. Specyficznym rodzajem oparzenia elektrycznego jest porażenie piorunem. Uderzenie pioruna w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka grozi rozległymi oparzeniami, dodatkowo bardzo często dochodzi także do oparzeń powstałych w wyniku zapalenia się odzieży.

Oparzenia chemiczne –  wynikają z kontaktu skóry ze żrącymi substancjami taki mi jak stężone kwasy i substancje zasadowe a także sole niektórych metali ciężkich. W przypadku oparzenia kwasem, pojawiają się suche strupy. Jeśli źródłem będzie zasada, pojawi się miękki, wilgotny, białawy strup.

Oparzenia słoneczne – spowodowane szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB głownie przez zbyt długie przebywanie „na  słońcu”

Oparzenia popromienne – powstają w wyniku ekspozycji na nadmierne dawki promieniowania. Dzieje się tak  w następstwie wypadków radiacyjnych (np. wskutek wadliwego działania reaktora jądrowego lub uszkodzenia systemu ochrony przy pracy z urządzeniami generującymi promieniowanie rentgenowskie)  Cechą charakterystyczną tych oparzeń jest to, że ich objawy pojawiają się w czasie odległym od samego zdarzenia.

Oparzenia górnych dróg oddechowych – Oparzenie jest wynikiem oddziaływania niektórych lotnych substancji chemicznych lub wysokiej temperatury. W wyniku oparzenia górnych dróg oddechowych szybko postępujący obrzęk dróg oddechowych może w znacznym stopniu utrudniać, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwiać oddychanie Są to bardzo niebezpieczne oparzenia, które powinny być traktowane jak obrażenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia! Dodatkowo powstający w czasie pożaru tlenek węgla i inne lotne substancje chemiczne mogą, wchłaniając się w płucach, powodować zatrucie organizmu.

Oparzenia możemy dzielić na wiele różnych kryteriów. Najważniejsze jest właściwe rozpoznanie rodzaju źródła oparzenia, gdyż to pozwala  na zastosowanie odpowiedniej pomocy.

Oparzenia cieplne – powstają na skutek działania na skórę bardzo wysokiej temperatury. Może to być gorąca woda, para wodna, bezpośredni kontakt z płomieniem czy też rozpalonym metalem, gorącym gazem lub tłuszczem.

Oparzenia elektryczne – są efektem bezpośredniego kontaktu – przepływu prądu elektrycznego przez ciało. Specyficznym rodzajem oparzenia elektrycznego jest porażenie piorunem. Uderzenie pioruna w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka grozi rozległymi oparzeniami, dodatkowo bardzo często dochodzi także do oparzeń powstałych w wyniku zapalenia się odzieży.

Oparzenia chemiczne –  wynikają z kontaktu skóry ze żrącymi substancjami taki mi jak stężone kwasy i substancje zasadowe a także sole niektórych metali ciężkich. W przypadku oparzenia kwasem, pojawiają się suche strupy. Jeśli źródłem będzie zasada, pojawi się miękki, wilgotny, białawy strup.

Oparzenia słoneczne – spowodowane szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB głownie przez zbyt długie przebywanie „na  słońcu”

Oparzenia popromienne – powstają w wyniku ekspozycji na nadmierne dawki promieniowania. Dzieje się tak  w następstwie wypadków radiacyjnych (np. wskutek wadliwego działania reaktora jądrowego lub uszkodzenia systemu ochrony przy pracy z urządzeniami generującymi promieniowanie rentgenowskie)  Cechą charakterystyczną tych oparzeń jest to, że ich objawy pojawiają się w czasie odległym od samego zdarzenia.

Oparzenia górnych dróg oddechowych – Oparzenie jest wynikiem oddziaływania niektórych lotnych substancji chemicznych lub wysokiej temperatury. W wyniku oparzenia górnych dróg oddechowych szybko postępujący obrzęk dróg oddechowych może w znacznym stopniu utrudniać, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwiać oddychanie Są to bardzo niebezpieczne oparzenia, które powinny być traktowane jak obrażenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia! Dodatkowo powstający w czasie pożaru tlenek węgla i inne lotne substancje chemiczne mogą, wchłaniając się w płucach, powodować zatrucie organizmu.

Projekt realizowany przez

Projekt realizowany przez

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij