Ocena ciężkości oparzeń

W zależności od głębokości i rozległości oparzenia wyróżnia się oparzenia lekkie, średnie i ciężkie.

oparzenia I° i oparzenia II°oparzenia III°
lekkiedo 15% powierzchni ciała
do 10% - u dzieci i osób starszych
do 5%
średnieod 15 - 30%
- oparzenia obejmujące ręce, twarz, oczy, uszy, stopy
od 5 - 15%
ciężkieod 30%
- wszystkie oparzenia wziewne, elektryczne, chemiczne
- wszystkie oparzenia powikłane innymi ciężkimi urazami lub współistniejącymi schorzeniami
od 15%
oparzenia twarzy, szyi, stóp, dłoni, krocza, okrężne

Ocena powierzchni oparzeń

Wielkość powierzchni powłok ciała, głównie skóry, dotknięta oparzeniem jest razem z głębokością oparzenia najważniejszym kryterium oceny stanu poszkodowanego. Decyduje ona również o sposobie leczenia chorego.

Reguła „dziewiątek” Wallace’a

Powierzchnia głowy, każdej z kończyn górnych stanowi 9% powierzchni ciała. Powierzchnia przednia tułowia to 18% (9% powierzchnia brzucha oraz 9% powierzchnia klatki piersiowej). Powierzchnia tylna tułowia stanowi również 18% powierzchni ciała. Powierzchnia każdej kończyny dolnej to odpowiednio 18%. Powierzchnia krocza 1%.

Reguła dłoni

Dłoń chorego – według niej powierzchnia dłoni osoby oparzonej odpowiada 1% łącznej powierzchni jej ciała. Reguła ta służy do oceny rozległości oparzeń ciała u osób dorosłych.

Reguła „piątek”

Powierzchnia głowy, przodu i tyłu tułowia stanowi po 20% powierzchni ciała. Na każdą kończynę przypada 10% ogólnej powierzchni. Reguła ta ma zastosowanie do oceny rozległości oparzeń u niemowląt.

Do dokładnej oceny powierzchni oparzenia stosowana jest przede wszystkim tablica Lunda – Browdera. Przedstawia ona procent, jaki stanowi każda część ciała w zależności od wieku poszkodowanego.

Należy pamiętać, że sama powierzchnia oparzenia bez podania jego głębokości nie ma istotnych wartości poznawczych i prognostycznych!

Ocena ciężkości oparzeń

W zależności od głębokości i rozległości oparzenia wyróżnia się oparzenia lekkie, średnie i ciężkie.

oparzenia I° i oparzenia II°oparzenia III°
lekkiedo 15% powierzchni ciała
do 10% - u dzieci i osób starszych
do 5%
średnieod 15 - 30%
- oparzenia obejmujące ręce, twarz, oczy, uszy, stopy
od 5 - 15%
ciężkieod 30%
- wszystkie oparzenia wziewne, elektryczne, chemiczne
- wszystkie oparzenia powikłane innymi ciężkimi urazami lub współistniejącymi schorzeniami
od 15%
oparzenia twarzy, szyi, stóp, dłoni, krocza, okrężne

Ocena powierzchni oparzeń

Wielkość powierzchni powłok ciała, głównie skóry, dotknięta oparzeniem jest razem z głębokością oparzenia najważniejszym kryterium oceny stanu poszkodowanego. Decyduje ona również o sposobie leczenia chorego.

Reguła „dziewiątek” Wallace’a

Powierzchnia głowy, każdej z kończyn górnych stanowi 9% powierzchni ciała. Powierzchnia przednia tułowia to 18% (9% powierzchnia brzucha oraz 9% powierzchnia klatki piersiowej). Powierzchnia tylna tułowia stanowi również 18% powierzchni ciała. Powierzchnia każdej kończyny dolnej to odpowiednio 18%. Powierzchnia krocza 1%.

Reguła dłoni

Dłoń chorego – według niej powierzchnia dłoni osoby oparzonej odpowiada 1% łącznej powierzchni jej ciała. Reguła ta służy do oceny rozległości oparzeń ciała u osób dorosłych.

Reguła „piątek”

Powierzchnia głowy, przodu i tyłu tułowia stanowi po 20% powierzchni ciała. Na każdą kończynę przypada 10% ogólnej powierzchni. Reguła ta ma zastosowanie do oceny rozległości oparzeń u niemowląt.

Do dokładnej oceny powierzchni oparzenia stosowana jest przede wszystkim tablica Lunda – Browdera. Przedstawia ona procent, jaki stanowi każda część ciała w zależności od wieku poszkodowanego.

Należy pamiętać, że sama powierzchnia oparzenia bez podania jego głębokości nie ma istotnych wartości poznawczych i prognostycznych!

Projekt realizowany przez

Projekt realizowany przez

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij