Sprzęt używany do szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy użyciu trenażera gaśniczego :

 • Namiot ewa­ku­acyj­ny­ – pod­czas szko­le­nia namiot wypeł­niony jest gęstym, sztucz­nym dymem. Dym jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny dla uczest­ni­ków (posiada pozy­tywną opi­nię PZH).

 • Wej­ście do zadymionego pomiesz­cze­nia, robi duże wra­że­nie i zaburza postrzeganie, pokazuje w jakich warun­kach można się zna­leźć w cza­sie pożaru.

 • Trenażer gaśniczego– symulator pożaru.

 • Atrapy gaśnic wypełniane wodą.

 • Butla z gazem propan-butan.

 • Kompresor do napełniania gaśnicy treningowej.

 • Zapalarka gazowa.

 • Zestaw węży gazowych.

 • Taśma oraz słupki zabepieczające teren ćwiczeń praktycznych

Sprzęt używany do szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej w zdarzeniach nagłych i wypadkach.

 • manekiny szkoleniowe (osoby dorosłej, dziecka 5-7 lat, niemowlęcia),

 • zestaw do pozoracji ran,

 • defibrylator AED, urządzenie treningowe,

 • model drożności dróg oddechowych,

 • sprzęt ochronny: maski twarzowe, okulary, materiały opatrunkowe, chusty trójkątne, siatki elastyczne (Codovix), nóż do cięcia pasów, nosze płachtowe/płachta transportowa, listwy do unieruchomień doraźnych, rękawice ochronne, koce termiczne, środki do utrzymania higieny szkolenia, apteczka samochodowa, i inne.

Sprzęt używany do szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy użyciu trenażera gaśniczego :

 • Namiot ewa­ku­acyj­ny­ – pod­czas szko­le­nia namiot wypeł­niony jest gęstym, sztucz­nym dymem. Dym jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny dla uczest­ni­ków (posiada pozy­tywną opi­nię PZH).

 • Wej­ście do zadymionego pomiesz­cze­nia, robi duże wra­że­nie i zaburza postrzeganie, pokazuje w jakich warun­kach można się zna­leźć w cza­sie pożaru.

 • Trenażer gaśniczego– symulator pożaru.

 • Atrapy gaśnic wypełniane wodą.

 • Butla z gazem propan-butan.

 • Kompresor do napełniania gaśnicy treningowej.

 • Zapalarka gazowa.

 • Zestaw węży gazowych.

 • Taśma oraz słupki zabepieczające teren ćwiczeń praktycznych

Sprzęt używany do szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej w zdarzeniach nagłych i wypadkach.

 • manekiny szkoleniowe (osoby dorosłej, dziecka 5-7 lat, niemowlęcia),
 • zestaw do pozoracji ran,
 • defibrylator AED, urządzenie treningowe,
 • model drożności dróg oddechowych,
 • sprzęt ochronny: maski twarzowe, okulary, materiały opatrunkowe, chusty trójkątne, siatki elastyczne (Codovix), nóż do cięcia pasów, nosze płachtowe/płachta transportowa, listwy do unieruchomień doraźnych, rękawice ochronne, koce termiczne, środki do utrzymania higieny szkolenia, apteczka samochodowa, i inne.

Projekt realizowany przez

Projekt realizowany przez

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij